O nás

KINDL & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.

byla založena v roce 2013 a navazuje na úspěšnou tradici výkonu advokacie doc. JUDr. Milanem Kindlem, CSc., advokátem, (podnikajícím ve sdružení „Advokátní kancelář KINDL & PARTNEŘI“), počínající roku 1991 (do r. 1996 v režimu komerčního právníka, do sloučení komory komerčních právníků a ČAK).

Zakladatelem a vůdčí osobností kanceláře je právě doc. JUDr. Milan Kindl, CSc., advokát, na jehož práci a erudici navazují ostatní členové kanceláře.

Advokátní kancelář nabízí právní pomoc, poradenství a zastupování v oblasti práva občanského, práva nemovitostí, obchodního a korporátního práva, práva insolvenčního (a to jak z pohledu věřitele, tak i insolvenčního dlužníka, s výjimkou návrhů na povolení oddlužení, které kancelář až na naprosté výjimky nerealizuje), autorského a průmyslového práva, správního práva a doplňkově též práva rodinného, přestupkového a ve výjimečných případech též práva trestního.

Všichni členové advokátní kanceláře se ročně účastní  až stovky soudních jednání, jakož i jednání správních a jednání u rozhodčího soudu, pročež mají bohaté praktické zkušenosti a zevrubnou znalost aktuální judikatury.

Někteří členové advokátní kanceláře pak působí též jako rozhodci při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a jsou autory významných komentářů občanského zákoníku (jak z r. 1964, tak i z r. 2012) a celé řady monografií. Naprostou většinu právní agendy řeší kancelář výhradně s pomocí svých interních členů.

Advokátní kancelář má sídlo v Chomutově a stálou pobočku v Mostě. Ve případech zvláštního zřetele hodných lze využít též neveřejné pobočky v samém centru Prahy.

Stálými členy týmu advokátní kanceláře jsou:

doc. JUDr. Milan Kindl, CSc., advokát
JUDr. Tomáš Kindl, advokát
JUDr. Michaela Kindlová, advokátka
JUDr. Nikola Janáková, advokátka
Mgr. Petr Janák, advokátní koncipient
Mgr. Michal Rohusch, advokátní koncipient

Kontakty

Blatenská 3218/83, 430 01 Chomutov
Itel: +420 773 224 084
I sekretariat [zavináč] kindl-partneri [tečka] eu