JUDr. Nikola Janáková
advokátka

Dosažené vzdělání:

2005 – 2009 – Gymnázium v Chomutově (Gymnázium, Mostecká 3000, p.o.)

2009 – 2014 – Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, obor právo

2017 – složení advokátní zkoušky

2022 – složení rigorózní zkoušky

 

Zaměstnání – profesní praxe:

2008 – 2011 – asistentka v advokátní kanceláři Kindl & Partneři

2013 – 2014 – pomocný vědecký pracovník - ZČU  Fakulta právnická

2013 – 2014 – junior legal assistant u KINDL & PARTNEŘI advokátní kanceláře s.r.o.

2014 – 2017 – advokátní koncipientka v KINDL & PARTNEŘI advokátní kanceláře s.r.o. pod vedením JUDr. Tomáše Kindla, advokáta

2018 – dosud - zaměstnaný advokát KINDL & PARTNEŘI advokátní kanceláře s.r.o.

 

 

 

Specializace:

občanské právo, obchodní právo, insolvenční právo, trestní právo