JUDr. Tomáš Kindl,
CEO, advokát

Dosažené vzdělání:

1996 – 2002 – Gymnázium v Chomutově (Gymnázium, Mostecká 3000, p.o.)

2002 – 2007 – Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, obor právo

2007 – složení rigorózní zkoušky

2010 – složení advokátní zkoušky

 

Zaměstnání – profesní praxe:

2005 – 2007 – asistent v advokátní kanceláři Kindl & Partneři

2007 – 2010 – koncipient pod vedením doc. JUDr. Milana Kindla, CSc., advokáta

2010 – 2012 – zaměstnaný advokát pod vedením Doc. JUDr. Milana Kindla, CSc., advokáta

2013 – dosud – advokát, společník KINDL & PARTNEŘI advokátní kanceláře s.r.o.

2016 – dosud – CEO KINDL & PARTNEŘI advokátní kanceláře s.r.o.

2018 – dosud - rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

 

 

Specializace:

občanské právo, právo nemovitostí, obchodní právo a právo korporací, insolvenční právo