JUDr. Michaela Kindlová
advokátka

Dosažené vzdělání:

1998 – 2002 – Gymnázium v Chomutově (Gymnázium, Mostecká 3000, p.o.)

2002 – 2007 – Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, obor právo

2007 – složení rigorózní zkoušky

2011 – složení advokátní zkoušky

 

Zaměstnání – profesní praxe:

1999 – 2007 – asistentka v advokátní kanceláři Kindl & Partneři

2007 – 2011 – koncipientka pod vedením doc. JUDr. Milana Kindla, CSc., advokáta

2011 – 2012 – zaměstnaný advokát pod vedením Doc. JUDr. Milana Kindla, CSc., advokáta

2013 – dosud – zaměstnaný advokát u KINDL & PARTNEŘI advokátní kanceláře s.r.o.

2015 – dosud – pověřena řízením pobočky Most

 

 

Specializace:

občanské právo, právo nemovitostí, správní právo, rodinné právo