Doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.,
senior partner, advokát

Dosažené vzdělání:

1973 – 1978 - Právnická fakulta Univerzity Karlovy

1980 – rigorózní zkouška

1989 - vědecká hodnost kandidát věd (CSc.)

2008 – vědecko-pedagogická hodnost docentZaměstnání – profesní praxe:

1993 - 2009 - Právnická fakulta ZČU (FPR ZČU)

1993 - 1999 - proděkan FPR ZČU

1995 - 2005 - děkan FPR ZČU

2005 - 2009 - proděkan FPR ZČU

 

od roku 2005 člen redakční rady časopisu Poradce,

od roku 2010 člen redakční rady časopisu Policajná teoria a prax (Slovenská republika),

 

2003 – 2009 – člen představenstva České advokátní komory,

1999 – dosud - rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

 

1978 –1987 soudce (okresní soud v Chomutově),

1987 – 2009: Ústav státu a práva Akademie věd ČR (1990 - 2009 zástupce ředitele)

1991 – 1996 – komerční právník (advokát bez specializace na trestní právo)

1996 – 2012 – advokát

2013 – dosud – advokát, zakladatel a senior partner u KINDL & PARTNEŘI advokátní kanceláře, s.r.o.

 

Specializace:

občanské právo, obchodní právo, správní právo vč. správního soudnictví, trestní právo, restituce